فوق برنامه های ما

کامپیوتر

دردنیای تکنولوژی محور امروز و پیشرفت روز افزون آن کودکان ما نیازمند آمادگی برای ورود به دنیایی هستند که کامپیوتر نقطه مرکزی آن محسوب می شود .

ذهن آزاد

یادگیری هرگز ذهن را خسته نمی کند.هر انسانی در هر سطحی که باشد ذهنی قدرتمند دارد. یک انسان با دست خالی اما با ذهنی باز می‌تواند جهان را فتح کند.

 

ورزش

ورزش باعث افزایش قدرت درماهیچه ها و استخوان ها است و حتی افزایش تمرکز در مدرسه را بهبود می بخشد. ورزش یک جزء حیاتی از رشد هر کودکی است.

بهداشت

هیچ ثروتی چون عقل ، هیچ فقری چون نادانی ، هیچ ارثی چون ادب و هیچ پشتیبانی چون مشورت نیست.  امام علی (ع)

 

هنر

یادگیری و رشد فعالیت های خلاق و آموزش تفسیرو تاویل زیبایی شناسی هنری وتصویری، حین رشد کودکان، مهم تر از دیگر فاکتورهای رشد و یادگیری

آزمایشگاه علوم

آزمایشگاه علوم

یکی از نعمت های بسیار ارزشمند پروردگار، برخورداری از جسم و روان سالم است که بهره مندی از آن در گرو رعایت موازین بهداشتی می باشد.

 

زبان

در رابطه با زبان آموزی تحقیقات نشان داده است کودکانی که زبان دوم می آموزند در زبان مادری نسبت به افراد یک زبانه مهارت بیشتری کسب می کنند.

بازی ریاضی

یکی از نعمت های بسیار ارزشمند پروردگار، برخورداری از جسم و روان سالم است که بهره مندی از آن در گرو رعایت موازین بهداشتی می باشد.

 

بازی های آموزشی

ویدیوهای آموزشی

انتشارات اندیشمند

وبینارها

آزمون های هدفمند

مجموعه اندیشمند در یک نگاه

دبستان دخترانه اندیشمند

دبستان دخترانه

دبیرستان دخترانه اندیشمند

دبیرستان دخترانه

دبستان پسرانه اندیشمند

دبستان پسرانه

موسسه علمی اندیشمند

موسسه علمی اندیشمند

شروع به تایپ کنید برای نوشته‌های که به‌دنبال آن هستید.