تنها چند دقیقه ناقابل مى تواند از یک شب عادى، شب یلدا بسازد؛
ولى با هم بودن است که آن را نیک نام کرده و در تاریخ ماندگار شده است . ( یلداتون مبارک )

ویژه برنامه جشن شب یلدا با ما همراه باشید .

مدارس اندیشمند با ایجاد فضایی شاد در غیاب دانش آموزان در دوران کرونا سعی دارد تا شادی را هر ند کوتا برای همراهان همیشگی خود بیافریند .