اهداف آموزشی در مقطع ابتدایی در سه حیطه روانی، حرکتی، شناختی و عاطفی تعیین گردیده که دانش آموزان باید در پایان این دوره توانایی های لازم را کسب نمایند.

از مهم ترین اهداف این مقطع به موارد زیر می توان اشاره کرد:
* پرورش استعداد ها و خلاقیت ها 
* بهبود قـدرت بـدنی و جسـمـانی
* آموزش مسائل بهداشت فردی و گروهی
* پـیـشـرفت اخـلاقـی و اعتـقـادی دانـش آمـوزان در فـضای مـناســب آمـوزشـی

*آموزش خواندن،نوشتن و محاسبه برقراری معاشرت اجتماعی با سایر اعضاء اجتماع 

تهیه و تولید کلیپ های آموزشی مؤثر جهت ایجاد انگیزه در یادگیری:

استفاده از کارگاه ریاضی نرم افزار آموزشی اندیشمند به جهت سهولت تدریس و ماندگاری آن

استفاده از کتاب های کمک درسی ( کتاب یار های اندیشمند ) فارسی، ریاضی و علوم جهت تعمیق یادگیری
تدریس مفاهیم علوم در فضای آزمایشگاهی مجهز و مناسب و به روز

استفاده از سامانه جامع یادگیری اندیشمند در فضای مجازی

آموزش مؤثر آنلاین در محیط  Adobe connect

برگزاری ارزشیابی های مستمر تکوینی به صورت هفتگی و ماهانه  ( تشریحی – تستی ) و همچنین آزمون های پیشرفت تحصیلی

برگزاری کلاس های فوق برنامه هوش، زبان انگلیسی، کامپیوتر، در مقاطع پیش دبستان، اول، دوم، سوم، آواشناسی