خلاقیت

خلاقیت را می توان این گونه تعریف کرد: دست یابی به ایده‌های نو با هدف حل مشکلات با صحیح‌ترین راه حل و روش! همه‌ی انسان‌ها خلاق هستند و این خلاقیت در هر فرد مانند استعداد و مهارت‌های ذاتی آن‌ها می‌تواند متفاوت و خاص باشد. در واقع کسی نمی‌تواند ادعا کند خلاق نیست، بلکه باید بگوید راه‌های شکوفایی و کشف و پرورش آن را نیافته است یا به اهمیت آن در زندگی پی نبرده است. خلاقیت موجب می‌شود انسان از حالت رکود و انفعال خارج شده به فردی فعال و موفق تبدیل شود.

مهارت

جملات انگیزشی و امیدبخش می توانند یک نفر را برای ادامه دادن هدفی که در زندگی دارد تشویق کنند. مهم ترین هدف دانش آموزان نیز درس خواندن برای رفتن به پایه های بالاتر است.
«شکل دادن به زندگی از درون تا ببرون» همه ما در زندگی با موقعیت هایی روبرو می شویم که به درستی عمل نکنیم سلامت روانی خودمان و دیگران به خطر می افتد. این موقعیت ها مختلف هستند. به طور مثال: چگونه با دوستان و اطرافیان خود ارتباط برقرار کنیم؟ چگونه مسئولیت های جدید را بپذیریم ؟ چگونه تصمیم بگیریم؟چگونه مشکلاتمان را حل کنیم؟ چگونه با ترس ، اضطراب ، ناکامی ، افسردگی و فشارهای روانی مقابله کنیم؟ نکاتی که آموزش داده می شود ، توانایی هایی هستند که به ما کمک می کنند با موقعیت های زندگی ، بخصوص موقعیت های پُرخطر ، به طور صحیح برخورد کنیم. وقتی این مهارت ها را کسب کردیم ، می توانیم در ایجاد ارتباط با دیگران سازگارانه عمل کنیم و بدون توسل به اعمالی که به خودمان یا دیگران صدمه می زند مشکلات را حل کنیم