ذهن آزاد

دانش آموزان گلم هر هفته یک ویدیو جهت تقویت و رشد مهارت جسمی و روحی شما عزیزان بارگذاری می شود.

هدف کلی: رشد و تکامل دانش آموزان در زمینه های مختلف

اهداف جزئی:

1-بارش مغزی🧠

2-سرگرمی🎥

3-مشارکت🤝

4- دست ورزی✋و…

 

 

 

جلسه اول-نحوه صحیح نشستن پشت کامپیوتر

 

 

 

جلسه دوم-تقویت عضلات چشم

 

 

جلسه سوم- تقويت انگشتان دست

 

 

 

جلسه چهارم-تقويت نيم كره چپ و راست مغز

 

 

جلسه پنجم- يك راهكار ساده

 

 

جلسه ششم- مهارت نوشتن با دو دست

 

 

جلسه هفتم- نکاتی در مورد مراقبت از چشم