بازی های آموزشی

یکی از لذت بخش ترین فعالیت ها برای همه به ویژه کودکان و نوجوانان بازی کردن است.بازی های آموزشی در این میان از جایگاه خاصی بر خوردارند زیرا علاوه بر پر کردن اوقات فراعت دانش آموزان و ایجاد شادی و لذت موجب یادگیری سریع و پایداری می شود.

در مجموع انجام بازي هاي آموزشي به لحاظ ذيل قابل اهميت است:

1-پاداش ذاتی دارد زیرا شاگردان بازی را دوست دارند و از روی میل و رغبت در آن شرکت می کنند.

2-باعث ایجاد انگیزه در یادگیری می شود و توجه و علاقه شاگردان را جلب می کنند.

3-موقعیت های پیچیده را به شیوه ای ساده و قابل فهم تبدیل می کند.

4-محیط یادگیری را از حالت یکنواختی و کسالت خارج می کند.

5-آموزگاران بهتر وبیشتر به اهداف آموزشی می رسند.

6-مجموعه علمی اندیشمند درصدد تهیه و تولید بازی های ریاضی اندروید با توجه به مطالب کتاب های درسی هر پایه

برآمده تا به این وسیله مباحث درسی را برای دانش آموزان جذاب تر وماندگارتر شود.

 

 

 

 

بازی بادکنک های سرگردان