آیین نامه انضباطی مدرسه

1-ملزم به پوشیدن لباس فرم مدرسه هستم و از پوشیدن لبـاس ها و کفــش های خــلاف شئونات دانش آموزی اجتناب نموده و تابع مقررات مدرسه خواهم بود .

2- نسبت به کوتاه نگــاه داشتن ناخــن هایم و اصلاح موی سرم اقدام می نمایم.

3-از آوردن لپ تاپ، تبلت، MP3 Player و .. و هرگونه وسایل اضافی اعم از اشیاء زینتی (طلا و جواهر و .. ) به مدرسه خودداری نموده و در صورت مشاهده مطابق قوانین، آن وسیله توسط اولیاء مدرسه ضبط گردد.

4-از همراه داشتن پول اضافه در مدرسه جداً خودداری نمایم.

5-رعایت ادب و احترام و حسن همکاری با اولیاء مدرسه و سایر دانش آموزان را داشته باشم.

6-سعی شایسته در انجام فرائض دینی و مشارکت در فعالیت های اجتماعی را در مدرســـه داشته باشم.

7- بهداشت، نظافت فردی و همکاری با مسئولین مدرسه جهت پاکیزه نگه داشتن مدرسه را رعایت نمایم.

8-نگه داری از وسایل شخصی به عهده خودم می باشد و باید در حفظ و نظافت آن کوشـــا باشم و وسایلی که بدون مشخص بودن نام در مدرسه بماند با صلاح دید مدرسه به مستمندان اهدا شود.

9-در صورت وارد آوردن خسارت به اموال مدرسه و یا به اموال دیگران موظف هستم آن را بر اساس وظیفه قانونی جبران نمایم.

10-ملزم به نوشتن نام و نام خانوادگی در قسمت مناسبی از کلیه وسایل تحصیلی اونیفورم می باشم.

11-در صورت استفاده از سرویس ایاب و ذهاب کلیـه مقررات ایمنــی و اخلاقی را رعایــت خواهم کرد.

12- روزهایی که ورزش دارم ملزم به پوشیدن بلوز شلوار و  کفش ورزشی هستم.

13- در صورت دریافت هر نامه­ای از طرف دبستان در اسرع وقت به پــدر و مادرم تحویــل می نمایم.

14- بر اساس برنامه ی هفتگی کلیه لوازم التحریر، کتــب درسی، کمــک درسی و پیــک       روزانه ی خود را همراه داشته باشم.

15- بر اساس برنامه ی هفتگی نسبت به مطالعه ی کامل دروس اقدام نموده و با آمادگی کامل در کلاس حضور خواهم داشت.