آغاز آموزش والیبال و بدمینتون در زنگ ورزش

دانش آموزان درزنگ ورزش روزهای یکشنبه (سالن آزادگان) آموزش مقدماتی بدمینتون و والیبال را شروع کردند.

گزارش تصویری