جشنواره آدم برفی

مسابقه آدم برفی

Beheshte Ferdos School, [۱۶.۰۲.۲۰ ۱۴:۱۹]
☃️

    برترین ها در مسابقه آدم  برفی
 
 ❄️  علیرضا زارع
 ❄️  هومن هاشم زاده
 ❄️  رادین رجبی
 ❄️ امیر ارسلان ریاضت
 ❄️ رادین ازوجی
 ❄️ رادین رجبی
 ❄️ عرفان قدرتی
 ❄️ علیرضا بیات
 ❄️ مهدیار حق پناه
 ❄️ رهام لطفه اله زاد
 ❄️ مهدی تیموری
 ❄️ آرشام آرین
 ❄️محمد رادین صفری
 ❄️ رامتین پارس محمدی
 ❄️ مهران رضایی
 ❄️دانیال جمالی بدر
 ❄️ امیر علی عبدی
 ❄️امیر علی ترامشلو
 ❄️ پرهام کریمی

☃️

مسابقه آدم برفی