آموزش بسکتبال در زنگ ورزش

دانش آموزان در زنگ ورزش (یکشنبه های بانشاط)، در سالن آزادگان آموزش مقدماتی بسکتبال را شروع کردند.

گزارش تصویری