کلاسهای تقویتی تابستان 98

قابل توجه اولیاء گرامی و دانش آموزان عزیز
"طرح همراه با مدرسه ، همگام با معلم در تابستان 98"
با هدف دوره دروس سال گذشته و آمادگی جهت حضور در  پایه بالاتر   
یک چهارم کتاب درسی علوم و فارسی  و ریاضی اول تاچهارم
 علوم و ریاضی پنجم      15مرداد
دو چهارم کتاب درسی علوم و فارسی  و ریاضی اول تاچهارم
 علوم و ریاضی پنجم  25 مرداد
سه چهارم کتاب درسی علوم و فارسی  و ریاضی اول تاچهارم
 علوم و ریاضی پنجم  15شهریور
چهار چهارم کتاب درسی علوم و فارسی  و ریاضی اول تاچهارم
 علوم و ریاضی پنجم     25 شهریور
دانش آموزان طبق جدول فوق کتابهای درسی خود را مطالعه
و به سوالات داده شده پاسخ می دهند ، سپس با خود ارزیابی و اولیاء سنجی
میزان موفقیت خود را در پاسخگویی به سوالات ارزیابی می نمایند. ضمناً مشکلات دانش آموزان در هفته اول مهر ماه توسط آموزگاران پایه رفع خواهد شد. لازم به ذکر است  تحویل سوالات همراه با پاسخ در هفته ی اول مهرماه جهت رفع اشکالات ضروری می باشد.
                                                  با تشکر دفتر دبستان بهشت فردوس