برگزاری جشن قرآن

امروز سه شنبه 16 مهرماه به مناسبت اولین جلسه قرآن پایه اول، جشنی با عنوان جشن قرآن برگزار شد. در این جشن در مورد قرآن توضیحاتی توسط خانم تقوی معلم پایه اول به دانش آموزان داده شد. یک شعر قرآنی با دانش آموزان همخوانی شد. سوره ی توحید را با هم تلاوت کردند و در آخر کیک جشن قرآن را بین دانش آموزان تقسیم کردند.

گزارش تصویری