جشن روز دانش آموز

سیزدهم آبان، روز دانش آموز مبارک.

گزارش تصویری