برگزاری نمایشگاه کتاب به مناسبت روز دانش آموز

به مناسبت روز دانش آموز از روز یکشنبه تا سه شنبه 14 آبان ماه، نمایشگاه کتاب در مدرسه برگزار می شود.

گزارش تصویری