برگزاری المپیاد درون مدرسه ای

روز یکشنبه 12 آبان ماه، همزمان با ایام جشن روز دانش آموز، المپیاد ورزشی درون مدرسه ای افتتاح شد. رشته های شرکت کننده در این المپیاد ورزشی، شامل دوچرخه سواری، فوتسال، شطرنح، والیبال، بسکتبال، اسکیت، رزمی، تنیس روی میز، دارت و ... می باشند که دانش آموزان پایه های مختلف در رشته های ورزشی نام برده گروه بندی شدند. عکس های این مراسم جهت بازدید ارسال میگردد.

گزارش تصویری