برپایی آش نذری در مدرسه

دیروز شنبه 11 آبان ماه آش نذری به مناسبت ایام ماه صفر در مدرسه پخته و بین دانش آموزان و معلمین توزیع گردید. این آش قرار بود در روزهای آخر ماه صفر که مصادف با هفته گذشته بود، پخته و پخش گردد که به دلیل تعطیلی به دیروز موکول شد.