مسابقات شطرنج

روز پنجشنبه دوم آبانماه مسابقات شطرنج دانش آموزی منطقه 5 برگزار شد. محمد جندالهی و آرش امن زاده از دبستان بهشت فردوس در این مسابقات شرکت کردند و هرکدام با کسب 2 برد به کار خود خاتمه دادند.