بازدید آتش نشانی از دبستان بهشت فردوس

به مناسبت روز آتشنشان (7 مهر ماه) جمعی از آتش نشانان محترم و جان بر کف، به دعوت دبستان، از دبستان بهشت فردوس بازدید کردند.

گزارش تصویری