دریافت کتب کمک آموزشی

از اولیای محترم خواهشمند است جهت دریافت کتابهای کمک آموزشی به دفتر مدرسه مراجعه کنند.

پایه های پیش دبستان و اول و دوم: روز یکشنبه 7 مهرماه

پایه های سوم تا ششم: روز دوشنبه 8 مهر ماه

با تشکر

مدیریت دبستان بهشت فردوس