بهشت فردوس

اهداف و چشم انداز مدرسه
فعالیت های آموزشی مدرسه
آیین نامه انضباطی مدرسه

بهشت فردوس

باز هم با پایان یافتن فصل تابستان بوی مهر در شهرها و کوچه های کشورمان پیچیده است و باز هم مدارس چشم به در دوخته­اند تا سال تحصیلی جدید را همراه با دانش آموزان آغاز کنند.

روزهای آغازین مدرسه از جهات مختلف دارای اهمیت است از جمله ایجاد نگرش مثبت و پویا در دانش­آموزان، تقویت انگیزه­ی تلاش و تحصیل، کاهش دغدغه، اضطراب و تردید و زدودن هرگونه آثار بدبینی نسبت به درس از وظایف اصلی مدارس می­باشد. مدرسه می­تواند تفکر خلاق را پرورش دهد و افرادی کاوشگر، آفریننده، نوآور و مولد را تربیت کند تا بتوانند آینده سازان فردای ایران زمین باشند.

مدرسه به عنوان واحد عملیاتی نظام آموزشی و به عنوان مکانی که تعلیم و تربیت در آن جریان دارد می­تواند قدرت اندیشه و مهارت های ذهنی دانش­...

ادامه ...
بهشت فردوس

اخبار

مقالات

در هنگام مطالعه هوشمندانه تغذیه کنید افراد هنگام مطالعه به دلیل مصرف کردن انرژی دچار گرسنگی می‌شوند. ‌لذا برای جبران این کمبود...

بیشتر